Bokföring | Ariel Ekonomi

Bokföring

Bokföring är grunden i företagets redovisning. Bokföring handlar om att man registrerar eller sammanställer affärshändelser i ett företag. Man brukar prata om kostnader och intäkter. Intäkter är det som företaget tjänar. Det kan vara i form av kundfakturor eller kontant försäljning med kvitton. Kostnader är alla inköp företaget gör och det kan var i form av leverantörsfakturor eller andra inköp.

Affärshändelser är också utbetalning av löner, skatter, lån som företaget får eller ger osv.

Enkelt sätt kan man säga att det handlar om att registrera alla pengar som går in i företaget och alla pengar som går ut ur företaget. För varje affärshändelse ska det finnas ett underlag som styrker händelsen. Det kan vara ett kvitto, en faktura eller annan dokumentation.

Bokföring för ditt företag

Med hjälp av bokföringen kan man följa upp kostnader och intäkter och göra justeringar så att företaget kan bli mer effektivt och mer lönsamt.

Men att själv sköta den löpande bokföringen kan vara både tidskrävande, krångligt och dyrt – speciellt om du inte har full koll på hur arbetet skall skötas. Det blir lätt små fel som kan leda till större fel och att man missar viktiga inlämningsdatum till Skatteverket med onödiga straffavgifter som följd.

Därför är det smart att överlåta den delen till ett proffs. Som kund hos Ariel Ekonomi kan du släppa allt som har med ekonomi att göra och veta att du är i trygga händer.

Räkna ut din månadskostnad

Priset inkluderar löpande bokföring, lönehantering, deklarationer, bokslut och årsredovisning

Priset är ett ungefärligt pris, för slutgiltig offert kontakta oss.

Din kostnad: 1500 SEK

Varför ska man bokföra?

I Sverige är det krav på att svenska företag ska bokföra sin verksamhet. De kraven regleras i Bokföringslagen. Att lagen följs ser vi till samt att vi följer praxis eller god redovisningssed som det också kallas.

Men bokföring är en viktig del av ett företags verksamhet så det är inte bara för att företag måste bokföra enligt lag som företag gör det.

Med hjälp av bokföringen håller företagen koll på ekonomin och kan sköta företaget mer effektivt och ekonomiskt smartare. Man kan med hjälp av bokföringen se hur företaget mår och utvecklas. 

Det kan även vara andra intressenter som vill titta på företagets bokföring. Det kan tex. vara aktuellt när företaget ansöker om ett lån. Då kräver banken att få titta på bokföringen för att göra en bedömning av företagets betalningsförmåga.

Traditionell bokföring vs. bokföring i realtid

Traditionell bokföring:

Traditionellt sett har bokföringen skötts av en redovisningskonsult som samlar in underlag från företaget och sedan bokför i ett bokföringsprogram och när perioden är bokförd rapporterar tillbaka till företaget hur den förra perioden såg ut och hur resultatet blev. 

Många har gått från att ha underlagen fysiskt i pärmar till att använda sig av digitala underlag. Men principen av att samla in underlag, bokföra och sen rapportera finns kvar.

Vi jobbar digitalt med bokföringen vilket betyder att vi inte har några underlag i pappersformat utan enbart digitala bilder av underlagen. De flesta underlag är redan digitala när företaget får de så det är enkelt att slippa skriva ut dokument och istället bara skicka över de till oss för bokföringen.

För traditionell bokföring använder vi oss av olika program och har erfarenhet och kunskap av att jobba i de flesta bokföringsprogrammen som finns på marknaden. Några exempel på det är Fortnox, Visma, Björn Lundén osv.

 

Bokföring i realtid:

Men med den digitala utvecklingen har det kommit fler hjälpmedel på marknaden. Nya bokföringsprogram har kommit som tillåter bokföring i realtid.

Det som menas med bokföring i realtid är att alla transaktioner som händer på banken automatiskt registreras och att du som företag med en dags fördröjning kan se hur det går för företaget och hur resultatet ser ut.

Det program vi jobbar med heter Procountor och fungerar så att man kopplar upp banken till programmet och att banken skickar kontoutdrag till bokföringsprogrammet med automatik. Man skickar även in fakturor och underlag direkt i programmet som automatiskt matchar underlagen med transaktionerna på banken. 

Vi ser till att allt bokförs på ett korrekt sätt men våra kunder behöver inte vänta på att vi ska gå in och göra det utan resultatet kan avläsas direkt när transaktionerna har inträffat. På så sätt kan vi erbjuda en bokföringstjänst med bättre service utan att det kostar mer för våra kunder.

Bokföringstjänst anpassad för era behov

Beroende på företagets behov och storlek anpassar vi vårt arbetssätt så att den passar er. Ibland rekommenderar vi traditionell bokföring och ibland rekommenderar vi bokföring i realtid.

Vi tar alltid en diskussion med er som kund om vilket arbetssätt som passar just er bäst. Inget företag är exakt som ett annat och det tar vi hänsyn till i vår analys av era behov.

Vi har erfarenhet av många olika branscher och har jobbat med företag i väldigt olika storlekar. Vi vet hur det är att driva ett företag och är stolta över att finnas som ett stöd för våra kunder och vara ett bollplank i stort och smått.

 

Vi erbjuder en helomfattande redovisning för företag som täcker alla företagets behov och vi arbetar med fasta priser där vi inkluderar alla de delar företaget behöver under hela året.

På så sätt slipper ni som kund överraskningsfakturor och kostnaden för redovisningen fördelas jämt över hela året. 

Kontakta oss för att prata mer så hittar vi ett sätt att arbeta på som är anpassad just till er så att ni kan nå era mål och använda bokföringen som ett stöd för er verksamhet.