Redovisning

Vi har lång erfarenhet av redovisning för många olika branscher och för olika stora företag. Allt ifrån stora koncerner som Skanska till små enskilda firmor.

Vi har även startat och drivit flera företag i olika former så vi vet hur det är att vara företagare och vi är proffs på redovisning.

Varför är redovisning viktigt?

Att ta hjälp av en redovisningskonsult skapar ordning i företagets ekonomi och ser till att ni inte missar viktiga datum för inlämning till Skatteverket och Bolagsverket. Men redovisning kan hjälpa företaget med så mycket mer också. Med redovisningens hjälp kan ni planera er ekonomi bättre genom att hålla koll på likviditet och likviditetsprognoser. Enkelt hålla koll på obetalda kundfakturor och skicka påminnelser. Vårt arbetssätt ser till att ni sparar tid till att göra det ni är bäst på – att driva ert företag. 

Redovisning är mer än bara administration och att ta hjälp av en redovisningskonsult kan spara företaget mycket pengar i slutändan genom kvalificerad rådgivning och planering av ekonomin.

Vi är stolta över att vara våra kunders bollplank och stöttepelare i alla ekonomiska frågor. Vi kommer nära kärnan i företaget och kan komma med bra råd och tips till företagsledarna som är ett stort stöd i driften av företaget.

Genom ett nära samarbete vill vi hjälpa våra kunder att på bästa sätt utnyttja företagets ekonomiska potential och på så sätt nå sina mål.

Redovisningen i ett företag kan säga mycket om hur företaget drivs, vad som borde undvikas samt hur man bäst planerar för framtiden. Vi hjälper er gärna med att på ett smart sätt planera företagets ekonomi och undvika fällor.

Räkna ut din månadskostnad

Priset inkluderar löpande bokföring, lönehantering, deklarationer, bokslut och årsredovisning

Priset är ett ungefärligt pris, för slutgiltig offert kontakta oss.

Din kostnad: 1500 SEK

Digital redovisning anpassad för er

Vi brinner för vårt arbete och erbjuder personlig service på hög nivå. För att kunna erbjuda en så bra redovisningstjänst som möjligt för våra kunder anpassar vi våra lösningar så att de passar just ert företag. Vi jobbar i flera olika bokföringsprogram när det kommer till traditionell redovisning såsom Björn Lundén, Fortnox och Visma. Men vi erbjuder även bokföring i realtid genom att arbeta med programmet Procountor.

 

Beroende på hur er verksamhet ser ut och vilka behov ni har väljer vi tillsammans ett arbetssätt som passar bäst för er.
Vi har valt att enbart arbeta digitalt så alla underlag skickas in till oss digitalt. Och för att underlätta den delen för er som kund använder vi oss av vår kundportal. I kundportalen kopplar vi upp alla program och tjänster ert företag behöver så att det är lättillgängligt för oss och för er.

Vi kan hjälpa er med många olika tjänster och ni bestämmer i hur stor utsträckning ni vill ha hjälp. Vanliga tjänster vi hjälper våra kunder med är:

  • Löpande bokföring
  • Leverantörsfakturor
  • Kundfakturering
  • Lönehantering
  • Deklarationer
  • Ekonomisk rådgivning
  • Bokslut
  • Årsredovisning
  • Momsredovisning
 

Fasta priser

Vår prissättning består av fasta priser där alla företagets behov fördelas jämnt över året. Vi inkluderar allt företaget behöver i priset som tex. den löpande redovisningen, bokslut, årsredovisning, lönehantering, rådgivning osv. På så sätt slipper ni överraskningsfakturor och kostnaden för all redovisning delas upp jämt som den borde. 

Vi hjälper många olika typer av kunder

Vi hjälper många olika typer av kunder. Stora som små företag och i många olika branscher. Det gör vårt jobb intressant och mycket lärorikt. Så alla år vi har jobbat med redovisning har vi lärt oss otroligt mycket. Inte bara om renodlad bokföring utan även om att driva företaget och planera ekonomin på bästa sätt.

Vad är skillnaden på redovisning och bokföring?

Många blir förvirrade när man pratar om redovisning och bokföring. Varför använder vi två olika begrepp? Bokföring handlar om att registrera transaktioner och händelser i företaget som tex. Kvitton, kundfakturor och leverantörsfakturor samt betalningar till tex. Skatteverket.

Redovisning är ett bredare begrepp än bokföring och den löpande bokföringen är en del av företagets redovisning. Men redovisning är också bokslut, rapportering, årsredovisning och deklarationer m.m.

Vissa företag behöver använda sig av en revisor som granskar redovisningen i slutet av året för att säkerställa att den är rättvisande.

Vi samarbetar med revisorer som kan hjälpa till med detta om ni inte har en egen revisor redan.

Vad är skillnaden på en revisor och en redovisningskonsult?

Vi hör många säga att de ringer sin revisor varje vecka eller att de skickar underlag till sin revisor. Det man ofta menar då är en redovisningskonsult. Det är redovisningskonsulten som sköter redovisningen under året och det är den delen vi hjälper till med. Revisorn kommer normalt sett bara in i slutet av året för att granska bokslutet och redovisningen, dvs det som redovisningskonsulten har jobbat med. Det är inte alla företag som behöver en revisor, kravet på revisor för mindre aktiebolag är borttaget så många mindre aktiebolag använder sig enbart av en redovisningskonsult. 

Lag på redovisning

Redovisning regleras i lag. Vilka krav som gäller för ett företags redovisning beror på hur stort företaget är och vilken företagsform företaget har. Det finns flera lagar som reglerar redovisningen för svenska företag. Bland annat bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554).

Grunden för redovisning och det som alla redovisningskonsulter ska följa är god redovisningssed. God redovisningssed innefattar alla redovisningslagar, redovisningsrekommendationer och att vedertagen praxis ska följas.

Meningen med redovisningen är att den ska visa ett rättvisande och så sann bild av företagets ekonomi som möjligt och det är det vi eftersträvar genom att följa god redovisningssed. 

Intern och extern redovisning

Man skiljer på intern och extern redovisning. Det är den externa redovisningen som regleras i lag och rapporteras in till Bolagsverket i form av årsredovisningen. Extern redovisning kallas även för affärsredovisning och meningen med den externa redovisningen är att ge externa intressenter information om hur företaget går och företagets resultat under en viss period. Det kan vara ett helt räkenskapsår eller kortare perioder som tex. ett kvartal.

Redovisningen ligger till grund för många av de beslut som fattas i ett företag. För att underlätta vid beslutsfattande kan ett företag använda sig av intern redovisning. Den interna redovisningen kan bestå av med omfattande rapporter och har som syfte att förse interna intressenter, dvs. de som arbetar inom företaget, med relevant information.