Deklarationer

Alla företag måste skicka in rapporter och deklarationer till Skatteverket. Det är arbetsgivardeklarationer, momsdeklarationer m.m.

Vi sköter allt ditt företag behöver lämna in

Det är viktigt att hålla koll på datum för inlämning och att rapportera in siffrorna på rätt sätt. Många tycker därför att skatterapporteringen är svår och tar mycket tid. Vi sköter allt det åt dig så att det blir rätt du kan ägna dig åt din verksamhet istället.

  • Arbetsgivardeklarationer
  • Rapportering till Skatteverket
  • Momsdeklarationer
  • Inkomstdeklaration bolag
  • m.m

Räkna ut din månadskostnad

Priset inkluderar löpande bokföring, lönehantering, deklarationer, bokslut och årsredovisning

Priset är ett ungefärligt pris, för slutgiltig offert kontakta oss.

Din kostnad: 1500 SEK

Olika typer av deklarationer

Inkomstdeklaration

Precis som privatpersoner lämnar in en inkomstdeklaration varje år ska även företag göra det.

I företagets inkomstdeklaration ska man rapportera in hur mycket företaget har tjänat och hur mycket kostnader företaget har haft under året. Bokslutet ligger till grunden för inkomstdeklarationen men ofta behöver man göra skattemässiga justeringar för att deklarationen ska bli korrekt.

En enskild firma lämnar inte in en egen inkomstdeklaration utan rapporteringen till Skatteverket sker som en del av den privata inkomstdeklarationen. Man fyller i en blankett som kallas NE-blanketten och siffrorna från den blanketten förs över till den privata inkomstdeklarationen.

Aktiebolag lämnar in en egen inkomstdeklaration med siffrorna från bokslutet efter årets slut. Efter inlämnandet av inkomstdeklarationen beslutar Skatteverket om den slutgiltiga skatten som företaget ska betala.

Momsdeklaration

Företag som är momsregistrerade ska redovisa momsen. Varje gång företag säljer tjänster eller produkter som är momspliktig läggs moms till på företagets försäljningspris. Den momsen ska betalas in till Skatteverket. Och varje gång ett företag köper in produkter eller tjänster som är momspliktiga betalar företaget moms som företaget har rätt att få tillbaka från Skatteverket.

Det är den grundläggande principen för hur momsen hanteras men det finns en hel del att hålla koll på när det gäller moms. Det finns moms med olika procentsatser beroende på vad man köper och säljer, moms ska registreras på ett speciellt sätt när man köper in produkter och tjänster från andra länder och försäljning till andra länder ska rapporteras in på ett annat sätt än försäljning inom Sverige.

Allt registreras i bokföringen och sammanställs i momsredovisningen och en momsdeklaration lämnas in. Företag kan antingen deklarera momsen en gång per år, en gång per kvartal eller en gång per månad.

Arbetsgivardeklaration

Precis som momsen ska löner deklareras till Skatteverket. I arbetsgivardeklarationen rapporteras varje månad vilka löner företaget har betalat ut, hur mycket arbetsgivaravgift och personalskatt som ska betalas in. Till skillnad från momsen ska arbetsgivardeklarationen skickas in till Skatteverket varje månad.

Reglerna för hur arbetsgivardeklarationen ska rapporteras ändrades för några år sedan till att man lämnar in en Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI), dvs. man specificerar varje löntagare i deklarationen.

Annan rapportering till Skatteverket

Ibland behöver företag rapportera in andra saker än det som deklarationerna täcker. Ett exempel på det är Periodisk sammanställning som rapporteras in av företag som säljer varor eller tjänster till andra företag inom EU. 

Förseningsavgifter

Om man lämnar in deklarationer eller annan rapportering till Skatteverket för sent måste företaget betala förseningsavgifter så för att undvika onödiga kostnader är det viktigt att hålla koll på viktiga datum för inlämning. Inte bara till Skatteverket utan även till Bolagsverket. 

Vi har rutiner på plats för att inte missa något och hjälper er att hålla koll på alla viktiga datum.

K10 blankett för ägare till aktiebolag

Vi assisterar även vid den privata inkomstdeklarationen vid behov. För aktieägare i företag ska en K10 blankett fyllas i och det kan ibland vara förvirrande. Så även fast det inte har med själva företaget att göra hjälper vi ofta till med K10 blanketten. K10 blanketten är inte inkluderad i våra fasta priser utan något vi debiterar separat för.