Bokslut

Bokslutet är en kontroll av årets löpande bokföring. Bokslutet leder sedan fram till årsredovisningen som är en rapport över vad som har hänt i företaget under året. Alla aktiebolag måste enligt lag lämna in en årsredovisning till Bolagsverket.

Enkelt och smidigt

I alla våra fasta pris-paket ingår bokslut och årsredovisning. Eftersom att vi redan har varit med i den löpande bokföringen under året är vi redan insatta i din verksamhet och kan med bra överblick skapa en årsredovisning. När allt arbete med årsbokslutet är avklarat och årsredovisningen är påskriven, sköter vi självklart även all rapportering till Skatteverket.

Enkelt och smidigt för dig som företagare!

Om ni själva sköter den löpande redovisningen under året kan ni välja att bara ta hjälp med bokslut och årsredovisning av oss så hjälper vi er gärna med att granska så att allt ser bra ut i bokföringen samt stänga året och rapportera till Bolagsverket och Skatteverket.

 

Räkna ut din månadskostnad

Priset inkluderar löpande bokföring, lönehantering, deklarationer, bokslut och årsredovisning

Priset är ett ungefärligt pris, för slutgiltig offert kontakta oss.

Din kostnad: 1500 SEK

Avsluta ett räkenskapsår

Den löpande bokföringen sköts löpande under året och registrerar alla händelser och alla transaktioner i ett företag.

När året är slut ska företaget upprätta ett bokslut. Alla företag och organisationer är skyldiga enligt lag att upprätta ett bokslut. Hur bokslutet ska upprättas beror på vilken företagsform företaget bedrivs i.

Bokslutet kan vara i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning.

En årsredovisning ska skickas in till Bolagsverket och är mer omfattande än ett årsbokslut. Årsredovisningen blir en offentlig handling när den har kommit in och godkänts av Bolagsverket.

Bokslutet är en summering av hur det gått för företaget under året och hur en årsredovisning och ett årsbokslut ska se ut är reglerat i årsredovisningslagen (1995:1554). 

Upprättande av bokslut

En del företag sköter den löpande redovisningen själva under året men kommer vid årets slut till oss för hjälp med bokslutet och årsredovisningen.

Det vi gör i slutet av ett räkenskapsår är att kolla så att att bokföring ser korrekt ut samt göra ev periodiseringar som behövs göras. Vi kollar att skattekontot stämmer samt stämmer av alla konton.

Vi säkerställer att bokföringen visar en korrekt bild av företagets ekonomi. I vissa fall behöver företaget använda sig av en revisor som granskar bokslutet. Då samarbetar vi med revisorn och svarar på frågor samt bistår med efterfrågade underlag. 

Bokslut för olika företagsformer:

  • Aktiebolag: För aktiebolag kontrollerar vi bokföringen i bokslutet samt upprättar en årsredovisning som sedan skickas till Bolagsverket och blir till offentlig handling efter godkännande. De flesta mindre aktiebolag har inte någon revisor som granskar bokslutet eftersom att revisorkravet togs bort med start 2011.
  • För enskilda firmor avslutar man oftast bokföringen för året med ett förenklat årsbokslut men beroende på firmans omsättning kan det också behövas ett vanligt årsbokslut eller en årsredovisning.
  • Handelsbolag och kommanditbolag avslutar sin bokföring med ett årsbokslut eller en årsredovisning. Även där beror det på bolaget storlek samt om delägarna är fysiska personer eller juridiska personer.
  • Ekonomiska föreningar behöver alltid upprätta en årsredovisning och ha revisor.

När behöver ett aktiebolag inte ha revisor?

För att kunna välja bort revisor för ett aktiebolag ska två av dessa krav vara uppfyllda för de två senaste räkenskapsåren:
Bolaget får ha högst tre anställda.

  • Omsättningen, dvs. föregets totala försäljning under ett år, ska ligga under tre miljoner kr.
  • Balansomslutningen, dvs företagets tillgångar, ska ligga under 1,5 miljoner kr.