Lönehantering

En av de viktigaste delarna inom redovisning är lönehantering. Att lönerna blir rätt är otroligt viktigt och att de betalas ut på rätt dag.

Som arbetsgivare har man skyldigheter mot sina anställda och det gäller att ha koll på alla lagar och regler som handlar om lön.

Lönen är ofta den största kostnaden för företag men de anställda är även företagets största tillgång. Att vara en attraktiv arbetsgivare blir allt viktigare och lönen är ett viktigt område som du som arbetsgivare måste se till sköts på rätt sätt. Det kan därför vara för mycket att hålla koll på själv när man samtidigt driver ett företag och en bra idé att köpa in lönehanteringen från någon vars jobb det är att hålla koll på allt åt er.

Lönehantering outsourcing

Lönehanteringen är ofta en naturlig del av redovisningen när vi tar hand om hela ekonomin och redovisningen för ett företag. Men vi erbjuder också hjälp med enbart lönehanteringen om det behovet finns.

För företag kan det finnas ett behov av en lönavdelning men kostnaden för det kan ofta bli hög och kompetens kan vara svårt att hitta. Ofta är just lönefunktionen i ett företag drabbad av bemanningsproblem. 

Då kan det vara bättre och mer lönsamt att ta in hjälp med lönehanteringen externt. Om ni väljer att outsourca er lönehantering till oss kommer ni arbeta nära er lönekonsult och vi hjälper er med allt ni behöver, kan svara på era frågor och ge er en bra service. 

 

Räkna ut din månadskostnad

Priset inkluderar löpande bokföring, lönehantering, deklarationer, bokslut och årsredovisning

Priset är ett ungefärligt pris, för slutgiltig offert kontakta oss.

Din kostnad: 1500 SEK

Effektiv lönehantering

Vi arbetar med lön i ett program som heter Nmbrs. Programmet är tidssparande och underlättar ett annat komplext område inom ekonomi. De anställda rapporterar in sina tider och avvikelser i en app som är kopplad till löneprogrammet. 

Om ni redan arbetar med ett löneprogram som fungerar bra för er och ni önskar fortsätta med anpassar vi oss till det, vi har erfarenhet av flera löneprogram.

Vi hanterar företag med få anställda samt företag med desto fler löner varje månad och vi ser till att arbetet flyter smidigt från tidrapport till utbetalning och arbetsgivardeklaration. Vi hanterar kunder med både timlön och månadslöner samt företag som ibland tar ut lön och ibland inte. Allt anpassas efter företagets behov.